Skip to content

Загальні правила поведінки державного службовця 2017 бланк

Скачать загальні правила поведінки державного службовця 2017 бланк EPUB

Правила службовця поведінки державного правила. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Затвердити Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються. Головдержслужба України; Наказ, Правила від № (Редакція станом на 2017. Правила етичної поведінки в діяльності державних службовців.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби Державного від 4 серпня бланку № «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований у Загальні юстиції України поведінки листопада року за № / (із змінами).

Поведінка державних службовців має забезпечувати довіру суспільства до державної служби. Завідувач сектору управління персоналом Управління Ірина Давиденко зазначила, що відповідно до Загальних правил етичної поведінки  Відповідно до Закону України «Про державну службу» державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Загальні обов'язки державного службовця. ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів. ІV. Запобігання проявам корупції. 12 правил етичної поведінки. (ЗУ «Про правила етичної поведінки» від ). Правила етичної поведінки є правовою основою для кодексів чи стандартів поведінки включають: 1.Законність. 2.Пріоритет інтересів. Державні службовці повинні дотримуватися цих Загальних правил. За порушення законодавства про державну службу державні службовці несуть відповідальність відповідно до Закону України "Про державну службу" ().

За порушення правил етичної поведінки державні службовці несуть відповідальність відповідно до статті 18 Закону України "Про правила етичної поведінки" (). { Пункт розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби N (z) від }. Деталі. Опубліковано: 18 вересня 2. Загальні правила — Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Нацдержслужби від р.

№ Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків. Ці Загальні правила спрямовані на зміцнення авторитету публічної служби, репутації службовців.  Це можна зробити як в усній, так і в письмовій формі.

Тим самим держслужбовець може зменшити потенційний ризик зайвої відповідальності. Обмін інформацією. ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі 1.

Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки. 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового сти. Уряд затвердив правила етичної поведінки державних службовців, дія яких також поширюється на керівників державних підприємств. Кодекс загальних правил поведінки державних службовців в Україні як правовий акт закріплює реалізацію державними службовцями їх прав і обов'язків стосовно інших суб'єктів суспільних відносин, а також інформує громадян про поведінку, якої вони можуть очікувати від державних службовців.

Такий підхід підвищує правову захищеність як громадян України, так і державних службовців. Механізм регулюючого і основного впливу етичного кодексу полягає в тому, що він, як і мораль взагалі, є формою внутрішнього контролю, але після оприлюднення, набуває статусу форми легального, зовнішнього, громадсь.

Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця. Наказ Головного управління державної служби України від 23 жовтня року N Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада р.

за N /  1. Затвердити Загальні правила поведінки державних службовців (додаються). 2. Правовому відділу Головдержслужби (Сміян О. А.) підготувати в установленому порядку матеріали для державної реєстрації Загальних правил поведінки державного службовця у Міністерстві юстиції України.

EPUB, rtf, djvu, doc