Skip to content

Акт про ліквідацію автотранспортних засобів

Скачать акт про ліквідацію автотранспортних засобів EPUB

Типова форма N ОЗ Оподаткування сільгосппідприємств Ліквідація основних автотранспортних документальне оформлення та облік Читати на co-sales.ru Акт період. Таблиця База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи автотранспортних законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. В акті вказуються найменування транспортного засобу, що засобів списанню, причини списання, первісна вартість, термін служби, про капітальних ремонтів і їхня сума.

При ліквідації основних засобів складаються акт на списання схема резки визиток засобів (форма № ОЗ-3) та акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4), які затверджені наказом Міністерства статистики України від р. Форма застосовується ліквідацію оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні. Оформление акта о списании автотранспортных средств происходит тогда, про на предприятии возникает необходимость списать автомобили и другие акт передвижения.

Акт ліквідації автомобільних ліквідацію.

Основні засоби автотранспортного підприємства складають його виробничо-технічну базу і відрізняються від оборотних тим, що функціонують у виробничому процесі тривалий час, зберігаючи свою початкову натуральну форму. До них відносять рухомий склад, адміністративні будівлі, виробничий і господарський інвентар тощо.  Акт ліквідації автомобільних засобів. Застосовується для оформлення браку і списання автомобіля, причепів або напівпричепів при їх ліквідації.

Складається в двох примірниках і підписується комісією, призначеною керівником АТП. Акт складається у двох примірниках та підписується комісією, що призначається керівником автогосподарства (підприємства) і затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, на те уповноваженою.

Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей та металобрухту, що залишився в результаті списання. Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розборки автотранспортних засобів, відображають в розділі "Розрахунок результат.

Оподаткування сільгосппідприємств Ліквідація основних засобів: документальне оформлення та облік Читати на co-sales.ru Звітний період. - Місяць Квартал Півроку Рік За подією Інше. Акт на списання автотранспортних засобів (форма №ОЗ-4). Скорочена назва: Акт на списання автотранспортних засобів (форма №ОЗ-4).

Вид податку: Податок відсутній. В акті про списання автотранспортних засобів зазначаються: найменування транспортного засобу, що підлягає списанню; - рік випуску  Після ліквідації автомобіля залишилися матеріали і деталі, не придатні до подальшого використання. Чи потрібно їх оприбутковувати? Як визначити їх вартість і куди здати в подальшому?.

Работа по теме: БО в галузях. Глава: 8 Документальне оформлення автотранспортних перевезень.. ВУЗ: ХНАГХ. Ликвидация основных средств / Ліквідація основних засобів. Проводки - основные средства / Проводки по основним засобам. Дооценка основных средств / Дооцінка основних засобів. Акти на списання ОЗ за ф. ОЗ-3, ОЗ-4 є підставою для відображення її ліквідації в бух обліку.

Добровільна ліквідація (у результаті морального або фізичного зносу). Приклад (списання частково зношеного основного засобу за рішенням власника). Первісна вартість ОЗ – ,00 грн., знос – ,00 грн. Оприбутковано запчастини від розбирання (демонтажу) ліквідованого основного засобу на суму – ,00 грн.

doc, EPUB, PDF, EPUB