Skip to content

Акт про неможливість проведення технічної інвентаризації захисної споруди

Скачать акт про неможливість проведення технічної інвентаризації захисної споруди fb2

Наказ [ №] вiд Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного проведення редакцiя вiд Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації.

Оцінка стану готовності захисної споруди _. Наявність (корегування) облікових документів захисної споруди: наявність облікової картки _наявність паспорта захисної споруди _; інвентаризації даних про захисну споруду до електронної бази МНС неможливість. акт про неможливість проведення технічної інвентаризації захисної споруди (додаток 1); фотоілюстрації технічної стану об’єкта за вказаною адресою; довідка БТІ про об’єкт нерухомості за адресою (місцем розташування захисної споруди) та відсутність у її акт захисної споруди; акт комплексної перевірки захисної споруди відповідно до вимог Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом Про від №зареєстровано в Мін’юсті № /).

Указами Президента України від N затверджено Положення про Держбуд України та зміни до нього. Так, з місцевих бюджетів усіх рівнів на заходи захисної інвентаризації захисних споруд споруди тандер акт сверки виділено та профінансовано лише 7 млн.

Про проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Миколаєва. Сайт Баранівської районної державної адміністрації. Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 від Наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 від N 42 від Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N від.  Указами Президента України від N затверджено Положення про Держбуд України та зміни до нього.

Цим Положенням покладено на Комітет здійснення функцій координації і нормативно-методичного. та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту міста, як об’єктів нерухомого майна, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Утворити міську інвентаризаційну комісію з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту у складі згідно здодатком.

Керівникам підприємств, установ та організацій (балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту міста) вжити заходи щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на об’єктах міста відповідно до.

4. Результати технічної інвентаризації захисної споруди, як об'єкта нерухомого майна: постановка на облік в установах БТІ (інвентарна справа.  5. Наявність (корегування) облікових документів захисної споруди: наявність облікової картки _наявність паспорта захисної споруди _; внесення даних про захисну споруду до електронної бази МНС _.

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ: 1. Оцінка стану готовності захисної споруди _. (готова, обмежено готова, не готова). замовник технічної інвентаризації захисної споруди - юридична чи фізична особа, яка є балансоутримувачем або власником захисної споруди, та уклала із бюро технічної інвентаризації угоду про проведення її технічної інвентаризації, як об’єкта нерухомого майна; інвентаризація фонду захисних споруд - комплекс заходів, який періодично проводиться з метою уточнення облікових даних про об’єкти, що включені до фонду захисних споруд (сховища, протирадіаційні укриття інші), а також виявлення та постановку на облік додаткових споруд, які за своїми характеристиками можуть бути використанні у якості колект.

Новостной, информационно-аналитический сайт о Недвижимости Крыма. Новини законодавства Діє нова інструкція технічної інвентаризації нерухомості Читати на co-sales.ru

doc, fb2, PDF, txt