Skip to content

Комунікативний акт це

Скачать комунікативний акт це fb2

Ситуація — фрагмент об'єктивно існуючої реальності, складовою комунікативний є вербальний акт. Понятие коммуникативного акта формулируется как сегмент процесса коммуникации, в ходе которого происходит обмен информацией посредством языковых средств, знаков и символов.

Коммуникативный акт— это элемент коммуникативного поведения, потока коммуникации как взаимодействия между коммуникантами, один из которых является адресантом, а комунікативний адресатом (если взять одну любую временную точку, такое разграничение должно быть признано обязательным). коммуникативный акт — включает всю совокупность факторов взаимодействия коммуникантов акт использовании в этом взаимодействии языковых средств.

Акт одиницею спілкування є комунікативний акт. Что такое коммуникативный акт?

Что такое коммуникативный акт? Понятие коммуникативного акта формулируется как сегмент процесса коммуникации, в ходе которого происходит обмен информацией посредством языковых средств, знаков и символов. Это наиболее обобщенное определение понятия. Тобто комунікативний акт — це узагальнена схема, певна структура, у межах якої можна розглядати будь-яке спілкування.

Водночас існує проблема власне мовної складової комунікативного акту, яка б не зводилась до загальника «мовний код», а була б власне мовленнєвим вчинком особистості у конкретному спілкуванні з іншими. Коммуникативный акт— это элемент коммуникативного поведения, потока коммуникации как взаимодействия между коммуникантами, один из которых является адресантом, а другой адресатом (если взять одну любую временную точку, такое разграничение должно быть признано обязательным).

Речевой акт — это элемент речевого поведения, речевого потока как процесса обмена сообщениями, оформленными с помощью естественного языка. Обмін інформацією є однією з необхідних умов здійснення комунікативного акту. Наприклад, у разі «неотримання» від співрозмовника очікуваної інформації інформативною стає сама поведінка партнера в мовленнєвій комунікації: повідомляють інформацію з певною метою, а також не повідомляють її для чогось.  Це об´єктивно існуюча, власне екстралінгвістична ситуація спілкування; умови спілкування та його учасники (табл).

Таблиця Зміст конситуації. Коммуникативная неудача — это полный провал коммуникации, когда коммуникативный акт подразумевался, но не состоялся. Такой конфуз происходит чаще всего по техническим причинам: сообщение было неправильно закодировано, не дошло из-за сбоя в канале связи, неправильно работал декодер, был неправильным код, были критически велики шумы, был неправильно настроен приемник получателя и т.п.

Кожен комунікативний акт має дві складові: комунікативну ситуацію і дискурс. Ситуація — фрагмент об'єктивно існуючої реальності, складовою якої є вербальний акт.  Отже, успішна комунікація – це дотримання певних мовних норм, або законів, які засвоюються шляхом наслідування і навчання й реалізуються в спілкуванні переважно автоматично.

Читайте також. Взагалі, комунікація - це обмін інформацією, взаємодія, в ході якої учасники виступають суб'єктами й об'єктами одночасно. Метою такого обміну інформацією в людському спілкуванні є вироблення якогось спільного знання, погляду. Процес комунікації умовно може бути розділений на окремі фрагменти - комунікативні акти.  Комунікативний акт не відбудеться, якщо повідомлення не буде реалізоване в якомусь коді.

У звичайній комунікації між людьми таким кодом є мова. Основною одиницею спілкування є комунікативний акт. Комунікативний акт здійснюється з метою регуляції поведінки членів мовного колективу. Регуляція відбувається завдяки передачі інформації під час спілкування. Інформація, що передається, поділяється загалом на вербальну (мовну (одиниці мови) та невербальну (позамовну (жести, міміка, запах, смак, дотик, оточуючі звуки).  Іншими словами, це акт «говоріння», вимовляння або озвучення.

rtf, doc, fb2, djvu