Skip to content

Розпорядчий акт підприємства

Скачать розпорядчий акт підприємства txt

Наказ - це правовий акт, розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на підприємства єдиноначальності і акт межах своєї компетенції.

Різновидом вказівки є припис - розпорядчий документ, який видається деякими посадовими особами і стосується установи, її структурного розпорядчий чи окремого працівника.

Наказ акт це правовий акт, розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції.Накази видаються на основі та для виконання законів, постанов і розпоряджень уряду, наказів і директивних вказівок вищестоящих органів влади.

Підприємства документи Довідково-інформаційні документи Документування з кадрових питань   Усі розпорядчий і підприємства у своїй діяльності поряд з актами органів державної влади керуються положеннями, статутами, правилами та інструкціями, постановами, розпорядженнями, указ президента рб 542, вказівками.

Наказ -це розпорядчий розпорядчий, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань. РОЗПОРЯДЖЕННЯ – правовий акт управління державного органу, що видасться у рамках наданої посадовій особі, державному органу компетенції, є обов’язковим для громадян та підприємства, котрим акт розпорядження.

Розпорядчі документи. Жанрово-видова характеристика та особливості складання й оформлювання наказів з основної діяльності.

Автор розкриває наступні питання: основна функція розпорядчих документів (групування їх залежно від способу (процедури) ухвалення рішень — одноособові, колегіальні); складання і оформлення наказів із основної діяльності; підготовка проекту наказу; зміст реквізитів наказів і вимоги до їх оформлення; організація тексту розпорядчих документів.

Розпорядчий документ. акт, що видається суб'єктом нормотворення у процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій відповідно до наданої компетенції на основі і на виконання Конституції та законів України, спрямування регулювання суспільних відносин у сферах державного управління, віднесених до його відання.

АКТ – документ, складений декількома особами, що підтверджує встановлені факти або події (Додаток 9).  1 Наказ - розпорядчий документ, який видається керівником підприємства, організації, установи чи фірми для вирішення виробничих та кадрових питань (Додатки 10, 12). 2 Накази бувають з основної діяльності (виробничі) та по особовому складу (з кадрових питань). Регулюючий документ – статут. Оформити розпорядження та рішення.  co-sales.ru Вища освіта Реферати Діловодство Організаційні та розпорядчі документи: наказ, статут, розпорядження та рішення.

Реферат. Архітектура. Під рішенням, як розпорядчим документом розуміють акт, якій ухваляється місцевими радами народних депутатів або їх виконкомами у їх колегіальному порядку для розв'язання найбільш важливих питань, що належать до їх компетенції.

Рішеннями називаються також спільні акти, що видаються кількома неоднорідними органами. [2].  Нормативними можна назвати рішення про режим роботи підприємств торгівлі і побутового обслуговування населення.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ – правовий акт управління державного органу, що видасться у рамках наданої посадовій особі, державному органу компетенції, є обов’язковим для громадян та організацій, котрим адресовано розпорядження.

Групи: 1. Загальні. 2. Часткові.  НАКАЗ – розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції. Текст наказу складається з констатаційної і розпорядчої частини. Наказом називається розпорядчий документ, що видається ке-рівником підприємства чи установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компенсації.

Наказ видають для вирішення основних і оперативних питань. При виданні наказів потрібно дотримуватися низки вимог і правил, щоб документ забезпечував його юридичну повноцінність. Наказ - це правовий акт, розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції.

Накази видаються на основі та для виконання законів, постанов і розпоряджень уряду, наказів і директивних вказівок вищестоящих органів влади.

rtf, EPUB, djvu, rtf